Sam Van de schoot

KLINISCH NEUROPSHYCHOLOOG

sam van de schoot

Klinisch neuropsycholoog - Sam Van de schoot

Sam Van de Schoot (°1988) voltooide zijn master in de Klinische Psychologie in 2011 aan de KU Leuven. Tijdens zijn stageperiode kwam hij veelvuldig in aanraking met volwassenen en ouderen met cognitieve en emotionele problemen, waar hij een

speciale interesse in de neuropsychologische diagnostiek ontwikkelde. 

______

Tijdens zijn loopbaan verdiepte hij zich in de psycho-neuro-oncologie (Harvey Cushing Center) en voltooide hij in 2017 de opleiding "permanente vorming in de klinische neuropsychologie" (VUB/ UGent/ KU Leuven). Tevens volgde hij de opleiding tot Gerechtelijk Expert aan de UGent en staat opgenomen in het register van gerechtelijk experten.

Na het behalen van zijn diploma werkte hij als klinisch neuropsycholoog in de geheugenkliniek van ZNA Hoge Beuken waar hij diagnostisch onderzoek deed naar neurodegeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsels, en congenitale aandoeningen. Vervolgens werkte hij gedurende vier jaar als klinisch Psycholoog in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten te Duffel op de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie, waar hij zich toelegde op de diagnostiek en behandeling van cognitieve, emotionele en gedragsproblemen bij patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (ten gevolge van een beroerte, verkeersongeluk, ...).

Samenwerking

Sedert 2015 werkt hij op ambulante basis samen met Dr. Van Humbeeck en andere neurologen in omstreken Groot-Leuven en verzorgt hij de neuropsychologische oppuntstelling van cognitieve klachten bij volwassenen en ouderen op doorverwijzing van arts-specialisten en huisartsen of collega-psychologen. Heden is hij ook verbonden als Klinisch Neuropsycholoog aan het O.L.V.Z. te Aalst op de afdeling Neurologie. Hij is ook werkzaam in het MCH te Wezembeek-Oppem. Tot slot is hij ook verbonden aan de dienst neurologie van het Heilig Hart Ziekenhuis te Leuven.

 

  • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).
  • Erkend psycholoog bij Psychologencommissie: 881111441.
  • Lid van Vlaamse Verening voor Neuropsychologie (VVNP).

Neuropsychologisch onderzoek

Verloop

Bij aanvang van een neuropsychologisch onderzoek wordt er eerst uitvoerig stilgestaan bij de klachten en problemen die de persoon en/diens omgeving ervaart rond zijn/haar cognitief functioneren. De aanwezigheid van een familielid/goede kennis is in sommige gevallen interessant en kan soms een meerwaarde bieden in de diagnostiek.

Deze fase neemt ongeveer een half uur in beslag en wordt eventueel aangevuld met vragenlijsten die worden ingevuld door de naaste.

Na het afronden van het verkennend gesprek wordt bij voorkeur in een één-op-één situatie gewerkt met de cliënt. Dit om afleiding en spanning te voorkomen en de consultatie zo "prikkelarm" te laten verlopen.

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit tests waarbij domeinen zoals aandacht, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht, executieve functies (planning, flexibiliteit, oplossen vermogen, inhibitie) en taalfuncties worden gemeten.

De tests die worden afgenomen zijn uitvoerig genormeerd, dit wil zeggen dat zij doorgaans rekening houden met belangrijke factoren zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Immers, je kan van een 80-jarige hoogopgeleide persoon niet verwachten dat diens cognitieve functies even sterk zijn als deze van een 25-jarig hoogopgeleid persoon.

Er wordt rekening gehouden met deze factoren en een "stoornis" is pas van de orde wanneer er een significante afwijking bestaat ten opzichte van een relevante doelgroep. Naast een zuiver "cognitieve" insteek, wordt er tijdens het onderzoek vaak ook stilgestaan bij bepaalde emotionele en bredere psychologische thematieken.

Een neuropsychologisch onderzoek ondersteunt diagnosevorming en kadert/kwantificeert in vele gevallen hetgeen wat op basis van een persoonlijke klacht, maar ook uit beeldvorming (MRI) naar voren komt.

Praktische informatie voor de patiënt

Neuropsychologische onderzoeken worden doorgaans gehouden op donderdagvoormiddag met een minimale duurtijd van 2 uur. Deze vinden plaats in de neurologiepraktijk te Herent of - indien gewenst- in een onafhankelijke praktijkruimte te Heverlee (Bierbeekstraat 55/01, 3001 Heverlee).

De onderzoeken gebeuren doorgaans op doorverwijzing van en in samenwerking met de behandelende neuroloog of arts-specialist, huisarts, of op eigen initiatief. De kostprijs van een onderzoek is variabel.

Betalingen kunnen worden gedaan via overschrijving, via de bancontact-app (smartphone) of per contante betaling. In bepaalde gevallen geldt er een gedeeltelijke terugbetaling van het neuropsychologisch onderzoek, hiervoor neemt u best contact op met uw behandelende arts.

 

Er is geen voorbereiding vereist voor het onderzoek, wel wordt er gevraagd om zeker leesbril en/of hoorapparaten mee te brengen en voldoende uitgerust aanwezig te zijn.

 

Na het voltooien van het neuropsychologisch onderzoek wordt er een uitvoerig verslag opgesteld waarin de besproken klachten, de ruwe testresultaten, de interpretatie hiervan, en een uiteindelijk besluit met eventueel therapeutisch advies worden beschreven. Dit verslag wordt aan de behandelende neuroloog afgeleverd en deze zal met u de resultaten doornemen.

 

Bij vragen kunt u altijd terecht op het nummer 0472 97 87 53 of per mail sam@incefalon.be

Neuropsycholoog Sam Van de Schoot - enkel op afspraak 

Afspraken kunnen gemaakt worden na consultatie bij de neuroloog of op het nummer 0472 97 87 53 of per mail sam@incefalon.be .