Neuromusculaire ziekten

In onze praktijk wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van neuromusculaire aandoeningen, waaronder:

  • Polyneuropathie, er kunnen klachten zoals gevoelsstoornissen en zwakte aanwezig zijn, in de voeten en handen meestal. Specifieke types van neuropathie zijn onder andere CIDP, Charcot-Marie-Tooth, ....
  • Myasthenia gravis, vaak gekenmerkt door toevallende oogleden en dubbelzicht, of fluctuerende zwakte in de ledematen. 
  • Spierziekten. Voorbeelden zijn ziekte van Steinert, myositis, facioscapulohumerale dystrofie, ...
  • Motorneuronziekten, waarbij er progressieve zwakte in de ledematen ontstaat en soms ook spreek- en slikklachten. De meest frequente vorm van motorneuronziekten is ALS. 

Bij de diagnose doen we onder andere beroep op:

  • Klinisch onderzoek
  • MRI scan
  • Zenuwgeleidingsonderzoek en EMG. 

De behandeling is afhankelijk van het type aandoening en kunnen zowel medicatie voor de ziekte zelf als symptomatische behandelingen betreffen.