Neurologie Praktijk

_________

NEUROLOGIE & NEUROPSYCHOLOGIE

------------

SNELLE AFSPRAKEN MOGELIJK: We verwelkomen Dr. Vincent Kabir, neuroloog gespecialiseerd in neuromusculaire en neuro-inflammatoire aandoeningen. Hij zal uitsluitend werkzaam zijn in de praktijk op donderdag. We blijven binnen de praktijk functioneren volgens het principe van een solopraktijk, waarbij iedere patiënt gevolgd blijft door zijn vaste arts. Alleen bij urgenties en dit na overleg met uw behandelend neuroloog zal hierop een uitzondering gemaakt kunnen worden en kan u gezien worden door een andere collega. Bij het maken van een afspraak dient u dus steeds goed na te gaan dat u bij de juiste arts een afspraak maakt. Let hierbij, zeker bij een eerste consultatie, op de subspecialisaties van iedere arts. U kan de informatie omtrent subspecialisaties nalezen op de website.

-------------

AFWEZIGHEDEN TIJDENS DE VAKANTIE

Dr Cindy Van Humbeeck is afwezig:

- Van donderdag 4/7/2024 tot en met maandag 8/7. 

- Van vrijdag 26/7/2024 tot en met vrijdag 16/8/2024.

Dr Vincent Kabir is afwezig:

- Donderdag 11/7/2024

- Van dinsdag 23/7/2024 tot en met vrijdag 16/8/2024

In deze periode vragen wij voor dringende vragen of dringende afspraken uw huisarts te contacteren zodat deze u kan verwijzen naar een collega neuroloog. Gekende patiënten van dr Cindy Van Humbeeck kunnen bij minder dringende vragen (niet voor afspraken), die niet kunnen wachten,  een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt in de mate van het mogelijke gecontacteerd. De mailbox zal 1 à 2 keer per week beluisterd worden, daar waar mogelijk. 

dr. van humbeeck

Neuroloog

Dr. Van Humbeeck

Vincent Kabir

neuroloog

Dr. Kabir

Sam van de schoot

klinisch neuropsycholoog

Sam Van de schoot