Een afspraak maken

----------------

SNELLE AFSPRAKEN MOGELIJK: We verwelkomen Dr. Vincent Kabir, neuroloog gespecialiseerd in neuromusculaire en neuro-inflammatoire aandoeningen. Hij zal uitsluitend werkzaam zijn in de praktijk op donderdag. We blijven binnen de praktijk functioneren volgens het principe van een solopraktijk, waarbij iedere patiënt gevolgd blijft door zijn vaste arts. Alleen bij urgenties en dit na overleg met uw behandelend neuroloog zal hierop een uitzondering gemaakt kunnen worden en kan u gezien worden door een andere collega. Bij het maken van een afspraak dient u dus steeds goed na te gaan dat u bij de juiste arts een afspraak maakt. Let hierbij, zeker bij een eerste consultatie, op de subspecialisaties van iedere arts. U kan de informatie omtrent subspecialisaties nalezen op de website.

-------------

AFWEZIGHEDEN TIJDENS DE VAKANTIE

Dr Cindy Van Humbeeck is afwezig:

- Van donderdag 4/7/2024 tot en met maandag 8/7. 

- Van vrijdag 26/7/2024 tot en met vrijdag 16/8/2024.

Dr Vincent Kabir is afwezig:

- Donderdag 11/7/2024

- Van dinsdag 23/7/2024 tot en met vrijdag 16/8/2024

In deze periode vragen wij voor dringende vragen of dringende afspraken uw huisarts te contacteren zodat deze u kan verwijzen naar een collega neuroloog. Gekende patiënten van dr Cindy Van Humbeeck kunnen bij minder dringende vragen (niet voor afspraken), die niet kunnen wachten,  een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt in de mate van het mogelijke gecontacteerd. De mailbox zal 1 à 2 keer per week beluisterd worden, daar waar mogelijk. 

dr. van humbeeck

Neuroloog

Dr. Van Humbeeck

werkt uitsluitend op afspraak en dit op volgende tijdstippen

MaandagHele dag
DinsdagHele dag
WoensdagVoormiddag
DonderdagU.Z. Leuven
VrijdagHele dag

Vincent Kabir

neuroloog

Dr. Kabir

werkt uitsluitend op afspraak en dit op volgende tijdstippen

MaandagTienen
DinsdagTienen
WoensdagTienen
DonderdagHele dag
VrijdagTienen
Sam Van de Schoot

neuropsycholoog

Sam Van de Schoot

Neuropsycholoog Sam Van de Schoot werkt uitstluitend op afspraak. 

  • Dit meestal op donderdag in de neurologiepraktijk te Herent: Onze-Lieve-Vrouwplein 69

Meestal is voorafgaand aan het onderzoek bij Sam Van de Schoot een afspraak bij een neuroloog aangewezen.

Telefonisch contact

Aangezien er geen secretariaat verbonden is aan de praktijk, kan het zijn dat Dr. Van Humbeeck of Dr. Kabir u niet onmiddellijk telefonisch te woord kan staan ten einde de lopende consultatie vlot te laten verlopen. Gelieve bijgevolg steeds een boodschap na te laten met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U kan ook contact opnemen via e-mail, dit wordt tijdens de kantooruren/consultaties geadviseerd bij dringende vragen.

 

Indien u buiten de normale “kantooruren” een dringende vraag heeft, gelieve dan ook STEEDS de reden van uw contact te melden. U zal nadien zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden.

 

Geen boodschap nalaten = geen heroproep door Dr. Van Humbeeck of Dr. Kabir.

 

SMS communicatie wordt afgeraden.

Annuleren van een afspraak

Gelieve uw afspraak tijdig te annuleren  indien u zich niet in de mogelijkheid bevindt uw afspraak na te komen. Dit bij voorkeur meer dan 48u vooraf, 2 werkdagen.

In navolging van Artikel 77 van de "Code van Geneeskundige Plichtenleer" kan bij ontbreken van annulatie of laattijdige annulatie van een neurologie consultatie een vergoeding ter waarde van 35 euro of 73,5 euro worden aangerekend afhankelijk van de voorziene tijdsduur voor uw afspraak.

Ook bij laattijdige annulatie van een neuropsychologisch onderzoek wordt een kost aangerekend.

Er kan hiervoor geen medisch getuigschrift worden opgesteld. Er geldt bijgevolg ook geen terugbetaling.

 

Wij hopen hiermee lange wachtlijsten te voorkomen, in het belang van Uzelf en alle andere patiënten. Dank voor uw begrip.