Neurologie Praktijk

_________

NEUROLOGIE & NEUROPSYCHOLOGIE

-------------

SNELLE AFSPRAKEN MOGELIJK: We verwelkomen Dr. Vincent Kabir, neuroloog gespecialiseerd in neuromusculaire en neuro-inflammatoire aandoeningen. Hij zal uitsluitend werkzaam zijn in de praktijk op donderdag. We blijven binnen de praktijk functioneren volgens het principe van een solopraktijk, waarbij iedere patiënt gevolgd blijft door zijn vaste arts. Alleen bij urgenties en dit na overleg met uw behandelend neuroloog zal hierop een uitzondering gemaakt kunnen worden en kan u gezien worden door een andere collega. Bij het maken van een afspraak dient u dus steeds goed na te gaan dat u bij de juiste arts een afspraak maakt. Let hierbij, zeker bij een eerste consultatie, op de subspecialisaties van iedere arts. U kan de informatie omtrent subspecialisaties nalezen op de website.

-------------

De praktijk is gesloten op volgende tijdstippen:

Donderdag 9/5/2024

Vrijdag 10/5/2024

Maandag 20/5/2024

Dr Van Humbeeck is ook afwezig op vrijdagnamiddag 17/5 vanaf 13u. 

In deze periode vragen wij voor dringende vragen of dringende afspraken uw huisarts te contacteren zodat deze u kan verwijzen naar een collega neuroloog. Gekende patiënten van dr Cindy Van Humbeeck kunnen bij minder dringende vragen (niet voor afspraken), die niet kunnen wachten tot de daarop volgende werkdag, per mail contact opnemen: dr.vanhumbeeck@neurologiepraktijk.be

U wordt in de mate van het mogelijke gecontacteerd. 

dr. van humbeeck

Neuroloog

Dr. Cindy Van Humbeeck

Gespecialiseerd in botuline toxine infiltraties, dystonie, bewegingsstoornissen, dementie, hoofdpijn en algemene neurologie.

_________

O.L.Vrouwplein 69 - 3020 Herent

 T. 016 22 90 22

dr.vanhumbeeck@neurologiepraktijk.be

› CURRICULUM VITAE & INFO

Vincent Kabir

neuroloog

Dr. Vincent Kabir

Gespecialiseerd in neuromusculaire ziekten, EMG, neuro-inflammatoire aandoeningen en algemene neurologie.

_________

O.L.Vrouwplein 69 - 3020 Herent

T. 016 22 90 22

dr.kabir@neurologiepraktijk.be

› CURRICULUM VITAE & INFO

Sam Van de Schoot

Neuropsycholoog

Sam Van de Schoot

Gespecialiseerd in neuropsychologisch onderzoek (geheugenonderzoek). Voorafgaand is een consultatie bij een neuroloog aangewezen.

_________

O.L.Vrouwplein 69 - 3020 Herent

Bierbeekstraat 55/01 - 3001 Heverlee

T. 0472 97 87 53

sam@incefalon.be

› CURRICULUM VITTAE & INFO


Contact opnemen met de praktijk

Aangezien er geen secretariaat verbonden is aan de praktijk, kan het zijn dat Dr. Van Humbeeck of Dr. Kabir u niet onmiddellijk telefonisch te woord kan staan ten einde de lopende consultatie vlot te laten verlopen. Gelieve bijgevolg steeds een boodschap na te laten met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

Indien u buiten de normale “kantooruren” een dringende vraag heeft, gelieve dan ook STEEDS de reden van uw contact te melden. U zal nadien zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden.

 

Geen boodschap nalaten = geen heroproep door Dr. Van Humbeeck of Dr. Kabir.

 

SMS communicatie wordt afgeraden.

 

Annuleren van een afspraak

Gelieve uw afspraak tijdig te annuleren  indien u zich niet in de mogelijkheid bevindt uw afspraak na te komen. Dit bij voorkeur meer dan 48u vooraf, 2 werkdagen.

In navolging van Artikel 77 van de "Code van Geneeskundige Plichtenleer" kan bij ontbreken van annulatie of laattijdige annulatie van een neurologie consultatie een vergoeding ter waarde van 35 euro of 73,5 euro worden aangerekend afhankelijk van de voorziene tijdsduur voor uw afspraak.

Ook bij laattijdige annulatie van een neuropsychologisch onderzoek wordt een kost aangerekend.

Er kan hiervoor geen medisch getuigschrift worden opgesteld. Er geldt bijgevolg ook geen terugbetaling.

 

Wij hopen hiermee lange wachtlijsten te voorkomen, in het belang van Uzelf en alle andere patiënten. Dank voor uw begrip.