CGRP antagonisten of anti-CGRP-receptor antilichamen bij migraine

Werking

Tijdens een aanval van migraine wordt het trigeminovasculaire systeem ten onrechte geactiveerd. Ten gevolge van deze activatie wordt o.a. Calcitonine gen gerelateerd peptide, of kortweg CGRP vrijgezet. Het vrijzetten van deze neurotransmitter is van belang voor het doorgeven van pijnsignalen naar o.a. de thalamus en uiteindelijk de hersenschors. Dit resulteert in het voelen en bewust worden van pijn. 

De CGRP antagonisten zijn de eerste specifieke antimigraine preventieve geneesmiddelen. Het betreft monoklonale antilichamen, een soort eiwit dat een specifiek doel in het lichaam herkent en hieraan bindt. CGRP, is een stof die in het lichaam gevonden wordt en een belangrijke rol speelt bij migraine. De CGRP antagonisten binden aan CGRP of aan de receptor waar CGRP op zou moeten inwerken en voorkomt hierdoor de werking van CGRP. De vermindering van CGRP-activiteit helpt migraineaanvallen te reduceren. 

Soorten

1. Aimovig: werkzame stof erenumab

Dosis 70 tot 140 mg om de vier weken subcutaan te injecteren.

Mogelijke nevenwerkingen: constipatie, spierpijn, jeuk, lokale huidreacties op de plaats van injectie.

Mag niet worden gebruikt bij hartklachten, noch tijdens zwangerschap. 

Vanaf 1 juni 2021 terugbetaald in België.

Publieke prijs: 492 euro per maand. Na terugbetaling een 8 à 12 euro per maand, afhankelijk van uw statuut. 

Terugbetalingsvoorwaarden:

- Minstens gemiddeld 8 migrainedagen per maand voorafgaand aan de start van de therapie. Dit dient gedocumenteerd te zijn in het medisch dossier van de patiënt en dit aan de hand van een door de patiënt zorgvuldig bijgehouden migrainedagboek gedurende een minimale periode van 4 weken. U kan een voorbeeld van dergelijk dagboek downloaden onderaan de pagina of u kan de app "migrainemanager" downloaden.

- Minstens 3 gefaalde preventieve behandelingen, zijnde een betablokker en Topiramaat en een derde behandeling (valproaat, amitriptyline, venlafaxine, flunarizine, candesartan, Botox). 

Wanneer u in aanmerking komt voor terugbetaling zal u een proeftherapie voor 12 weken/drie behandelingen mogen starten. Is er nadien een afname in het gemiddeld aantal migrainedagen van minstens 50%, dan kan er een eerste aanvraag tot verlenging worden ingediend. Een verlenging betekent 10 behandelingen over een een periode van 12 maanden. Volgende verlengingen zullen pas mogelijk zijn wanneer tijdens "een treatment holiday" opnieuw een toename van het aantal migrainedagen wordt aangetoond tot minimum 8 migrainedagen. 

Kreeg u reeds Aimovig via een medical need programma, dan zal u geen proeftherapie meer moeten doorlopen. U start onmiddellijk in de verlengingsfase, zijnde 10 behandelingen voor 12 maanden. 

Kreeg u een andere CGRP antagonist via een medical need programma, en wenst u over te schakelen naar Aimovig. U dient wel opnieuw een proeftherapie van 12 weken te doorlopen. Let wel, uw huidige aantal hoofdpijndagen (niet het aantal dagen voor start van uw huidige CGRP antagonist) wordt dan als startpunt genomen om vervolgens na 12 weken de 50% reductie te beoordelen en de mogelijkheid tot verlenging van terugbetaling. 

2. Ajovy: werkzame stof fremanezumab

Dosis 225 mg elke maand of 675 mg elke drie maanden subcutaan te injecteren. 

Mogelijke nevenwerkingen: Jeuk, lokale huidreacties.

Mag niet worden gebruikt bij hartklachten, noch bij zwangerschap.

Vanaf 1 juli 2021 terugbetaald in België. Terugbetalingsvoorwaarden gelijkaardig aan deze van Aimovig.

Aangezien de behandelingsfrequentie hier éénmaal per maand bedraagt, krijgt men in de fase van verlenging van terugbetaling 9 behandelingen terugbetaald over een periode van één jaar. 

3. Emgality: werkzame stof galcanezumab

Dosis 120 mg elke maand met mogelijkheid tot start van dubbele dosis, eveneens subcutaan te injecteren.

Vanaf 1 juli 2021 terugbetaald in België.

Terugbetalingsvoorwaarden gelijkaardig aan deze van Aimovig. 

Aangezien de behandelingsfrequentie hier éénmaal per maand bedraagt, krijgt men in de fase van verlenging van terugbetaling 9 behandelingen terugbetaald over een periode van één jaar. 

HOOFDPIJN-DAGBOEK printbare versie

De voornaamste gegevens die u in het dagboek dient te noteren zijn:

  • Pijnintensiteit: 1 voor lichte pijn, 2 voor matige pijn en 3 voor intense pijn. U scoort de pijn op het einde van de dag en noteert de hoogste score voor die dag. U dient dus slechts 1 cijfer per dag te noteren. Of u kan een score van 0 tot 10 kiezen. Gebruik in ieder geval steeds dezelfde wijze van noteren.

  • Pijnstilling: noteer op welke dagen u deze neemt en noteer eventueel ook het type van pijnstilling.

  • Indien u reeds een preventieve medicamenteuse therapie neemt, noteert u best ook wanneer deze gestart werd en/of wanneer een dosis wordt aangepast.

HOOFDPIJN-DAGBOEK download de app

Hier kan u de link naar een app vinden, migrainemanager genaamd. Een handige digitale tool om uw hoofdpijndagboek bij te houden.