Botuline toxine infiltraties

Dr. Van Humbeeck beheerst grondig de techniek van botuline toxine infiltraties voor neurologische indicaties. In België wordt voor deze neurologische toepassingen voornamelijk gebruik gemaakt van het botuline toxine serotype A, vaak bekend als Botox, Dysport of Xeomeen. 

Terugbetaalde neurologische indicaties zijn:

 • Cervicale dystonie (spasmodische torticollis). Dit zijn onwillekeurige persisterende spiercontracties of onwillekeurige snelle, repetitieve spiercontracties t.h.v. de nek. Dit resulteert in abnormale hoofd-/nekbewegingen of hoofdtremor. Cervicale dystonie kan gepaard gaan met belangrijke pijnklachten in de nek en schouderregio. Stress en vermoeidheid hebben een belangrijk negatieve invloed.
 • Hemifaciaal spasmen. Spiercontracties worden vastgesteld in één helft van het gelaat, zowel rond het oog als in de onderste gelaatshelft. Soms wordt onderliggend een afwijking over het verloop van de gelaatszenuw weerhouden bij uitvoeren van een MRI hersenen. Een mogelijke oorzaak is een overkruisend bloedvat, men spreekt dan van een neurovasculair conflict.
 • Blefarospasmen. Hierbij worden trekkingen waargenomen in het gelaat, voornamelijk rond de ogen en dit t.g.v. een onderliggende dystonie. Patiënten klagen van een verhoogde knipperfrequentie, een onvermogen om de ogen open te houden. Licht en wind worden als erg storend ervaren. Blefarospasmen kan leiden tot een functionele blindheid.
 • Chronische migraine vanaf maart 2019 terugbetaald. Dit betekent hoofdpijn gedurende minimaal 15 dagen per maand waarvan minstens 8 dagen migraine. Wanneer deze patiënten niet beantwoorden aan de klassieke profylactische behandelingen komen zij in aanmerking voor een behandeling met botuline toxine. Bij deze patiënten wordt nl. een significante symptoomverlichting gedocumenteerd.

Om aanspraak te maken op terugbetaling moet bij hoger vernoemde indicaties Botox afgeleverd worden door een ziekenhuisapotheek.

Niet-terugbetaalde indicaties zijn o.a.:

 • Speekselvloed vb bij ziekte van Parkinson of bij spierziekten zoals amyotrofe laterale sclerose (ALS).
 • Trismus. Kaakklemmen, de onmogelijkheid de mond voldoende te openen.
 • Oromandibulaire dystonie. Bewegingsstoornis van mond- en kaakspieren waarbij onwillekeurige bewegingen van de mond worden gemaakt.
 • Spasmodische dysfonie. Onwillekeurige bewegingen van de stembanden resulterend in een afwijkende stemkwaliteit. Deze toepassing wordt niet behandeld door Dr. Van Humbeeck.
 • Dystonie van de ledematen vb schrijverskramp. Dit is een zuivere handelingsdystonie die zich alleen voordoet wanneer de persoon begint te schrijven of een andere fijngevoelige handfunctie uitvoert.

Tijdens de behandeling wordt botuline toxine ingespoten in de spieren van de nek of het gelaat bij cervicale dystonie, hemifaciaal spasmen of blefarospasmen. In de speekselklieren bij speekselvloed. In het voorhoofd, temporaal en in de nek- en schouderregio bij chronische migraine. Bij cervicale dystonie gebeurt de infiltratie onder EMG geleide, dit om de verantwoordelijke spieren goed te identificeren. De infiltratie resulteert in een verminderde prikkeloverdracht uitgaande van de zenuw, wat resulteert in ontspannen van de desbetreffende spieren of in een verminderde speekselproductie. Er wordt ook een effect beschreven op centrale verwerking van pijn.

 

Kostprijs van 1 vial Botox indien niet terugbetaald bedraagt ongeveer 188 euro bij uw apotheek.


Voorwaarden terugbetaling migraine

1. Eerste zes maanden ter proef:

K.B. 01.02.2018 - IV - 9600100

Paragraaf 9600100

____________

a) De specialiteit komt in aanmerking voor vergoeding voor een proefperiode van 6 maanden indien ze gebruikt wordt voor de behandeling van chronische migraine bij volwassenen (chronische migraine volgens ICHD-3 beta), bij patiënten zonder misbruik van geneesmiddelen, als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • na falen van minstens 2 andere profylactische medicamenteuze behandelingen en bijkomende niet-farmacologische behandeling omwille van beperkte effectiviteit,  zijnde  reductie van 50% van het aantal dagen met hoofdpijn per 4 weken tijdens de behandeling in vergelijking met de 4 weken voor de start van de behandeling, en/of intolerantie.

b) De vergoeding kan enkel worden toegestaan indien de betrokken specialiteit wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de neurologie, met ervaring in het gebruik van de specialiteit bij chronische migraine, die attesteert dat de patiënt aan de voorwaarden hierboven vermeld voldoet.

c) Het aantal vergoedbare verpakkingen voor patiënten die niet eerder met de betrokken specialiteit behandeld werden voor chronische migraine is beperkt tot:

  • een maximale dosis toegediend per sessie van 200 Allerganeenheden BOTOX, met maximaal 2 behandelsessies gedurende deze proefperiode van 6 maanden

d) Het aantal dagen met hoofdpijn wordt objectief beoordeeld op basis van een hoofdpijndagboek (printbare versie of digitale app) dat de patiënt dagelijks invult vanaf 4 weken voor de start van de BOTOX behandeling en waarvan een kopie bewaard wordt in het patiëntendossier. Behandeling met BOTOX wordt beschouwd als doeltreffend in geval van een reductie van 50% van het aantal dagen met hoofdpijn de laatste 4 weken van de proefperiode van 6 maanden in vergelijking met de 4 weken voor de start van de behandeling. In geval van afwezigheid van een significante verbetering wordt de behandeling met Botox stopgezet.

e) De gelijktijdige vergoeding van Botox (in de indicatie migraine zoals vermeld in paragraaf §9600100 van hoofdstuk IV van dit besluit) en specialiteiten die eveneens voor migrainebehandeling vergoed worden binnen hoofdstuk IV behalve in het geval van triptanen of topiramaat wordt nooit toegestaan.

f) De terugbetaling kan worden toegestaan op basis van een elektronische aanvraag, ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde en geauthentificeerde arts-specialist in de neurologie vermeld onder punt b) die daardoor verklaart:

  • dat alle voorwaarden in punt a) zijn vervuld;
  • dat hij/zij zich er toe verbindt om ten behoeve van de adviserend-arts de bewijsstukken ter beschikking te houden die de geattesteerde gegevens bevestigen;
  • dat hij/zij weet dat het aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot een maximale dosis toegediend per sessie van 200 Allerganeenheden BOTOX, met maximaal 2 behandelsessies gedurende deze proefperiode van 6 maanden.
  • dat hij/zij weet dat gelijktijdige vergoeding van Botox (in de indicatie migraine zoals vermeld in paragraaf §9600100 van hoofdstuk IV van dit besluit) en specialiteiten die eveneens voor migrainebehandeling vergoed worden binnen hoofdstuk IV behalve in het geval van triptanen of topiramaat nooit wordt toegestaan.

g) De vergoeding mag alleen toegekend worden als de betrokken ziekenhuisapotheker, vooraleer hij/zij de specialiteit verstrekt, beschikt over een bewijs van de elektronische goedkeuring bedoeld in f).

2. Verlenging per 12 maanden indien effiëntie reeds aangetoond:

K.B. 01.02.2018 - IV - 9600200

Paragraaf 9600200

___________

a) De specialiteit komt in aanmerking voor vergoeding voor hernieuwbare periodes van 12 maanden indien ze gebruikt wordt voor de behandeling van chronische migraine bij volwassenen (chronische migraine volgens ICHD-3 beta), bij patiënten zonder misbruik van geneesmiddelen, als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • De rechthebbende werd reeds behandeld met de betrokken specialiteit tijdens een proefperiode van 6 maanden met vergoeding op basis van de voorwaarden zoals vermeld in paragraaf §9600100 van hoofdstuk IV van dit besluit;
  • EN bij de evaluatie na deze proefperiode van 6 maanden toonde de patiënt een significante verbetering: Het aantal dagen met hoofdpijn wordt objectief beoordeeld op basis van een hoofdpijndagboek dat de patiënt dagelijks invult vanaf 4 weken voor de start van de BOTOX behandeling en waarvan een kopie bewaard wordt in het patiëntendossier. Behandeling met BOTOX wordt beschouwd als doeltreffend in geval van een reductie van 50% van het aantal dagen met hoofdpijn de laatste 4 weken van de proefperiode in vergelijking met de 4 weken voor de start van de behandeling.

a’) Overgangsmaatregel:

De specialiteit wordt vergoed voor hernieuwbare periodes van 12 maanden indien zij gebruikt wordt voor de behandeling van chronische migraine bij volwassenen (chronische migraine volgens ICHD-3 beta), bij patiënten zonder misbruik van geneesmiddelen, als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • behandeling zonder terugbetaling in de voorbije 6 maanden met BOTOX, met een significant verbetering: Het aantal dagen met hoofdpijn werd objectief beoordeeld op basis van een hoofdpijndagboek dat de patiënt dagelijks invult vanaf 4 weken voor de start van de BOTOX behandeling en waarvan een kopie bewaard wordt in het patiëntendossier. Behandeling met BOTOX wordt beschouwd als doeltreffend in geval van een reductie van 50% van het aantal dagen met hoofdpijn de laatste 4 weken van de proefperiode in vergelijking met de 4 weken voor de start van de behandeling.
  • De eerste aanvraag voor vergoeding op basis van deze overgangsmaatregel moet ingediend worden gedurende de eerste 6 maanden vanaf het begin van de huidige reglementering.

b) De vergoeding kan enkel worden toegestaan indien de betrokken specialiteit wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de neurologie, met ervaring in het gebruik van BOTOX bij chronische migraine, die attesteert dat de patiënt aan de voorwaarden hierboven vermeld voldoet.

c) Het aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot:

  • maximaal 8 injectieflacons BOTOX (100 Allerganeenheden per injectieflacon) met een maximale dosis toegediend per sessie van 200 Allerganeenheden in een periode van 12 maanden

d) De gelijktijdige vergoeding van Botox (in de indicatie migraine zoals vermeld in paragraaf §9600200 van hoofdstuk IV van dit besluit) en specialiteiten die eveneens voor migrainebehandeling vergoed worden binnen hoofdstuk IV behalve in het geval van triptanen of topiramaat wordt nooit toegestaan.

e) De terugbetaling kan worden toegestaan op basis van een elektronische aanvraag, ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde en geauthentificeerde arts-specialist in de neurologie vermeld onder punt b) die daardoor verklaart:

  • dat alle voorwaarden in punt a), of a’) waar nodig, zijn vervuld bij de betrokken patiënt;
  • dat hij/zij zich er toe verbindt om ten behoeve van de adviserend-arts de bewijsstukken ter beschikking te houden die de geattesteerde gegevens bevestigen;
  • dat hij/zij weet dat het aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot maximaal 8 injectieflacons BOTOX (100 Allerganeenheden per injectieflacon) met een maximale dosis toegediend per sessie van 200 Allerganeenheden in een periode van 12 maanden;
  • dat hij/zij zich ertoe verbindt om de behandeling te stoppen wanneer hij/zij vaststelt dat de patiënt evolueert naar episodische migraine (minder dan 15 hoofdpijndagen per maand gedurende 3 opeenvolgende maanden);
  • dat hij/zij weet dat gelijktijdige vergoeding van Botox (in de indicatie migraine zoals vermeld in paragraaf §9600200 van hoofdstuk IV van dit besluit) en specialiteiten die eveneens voor migrainebehandeling vergoed worden binnen hoofdstuk IV behalve in het geval van triptanen of topiramaat nooit wordt toegestaan.

f) De vergoeding mag alleen toegekend worden als de betrokken ziekenhuisapotheker, vooraleer hij/zij de specialiteit verstrekt, beschikt over een bewijs van de elektronische goedkeuring bedoeld in e).