Dr. Van Humbeeck

NEUROLOOG

dr. van humbeeck

Neuroloog - Dr. Van Humbeeck

Dr. Van Humbeeck (°1979) begon haar opleiding als neuroloog in 2004 aan de K.U. Leuven. Tijdens haar opleiding ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het zorgprogramma bewegingsstoornissen. Zij legde zich gedurende vier jaar toe op wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van ziekte van Parkinson. Dit resulteerde in het behalen van een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen.

 

Na het voltooien van haar opleiding tot neuroloog wenste ze haar klinische kennis te verfijnen. Ze genoot van een bijkomend specialisatiejaar aan het U.Z. Leuven. Zij verdiepte zich enerzijds in de klinische neurofysiologie en anderzijds in de technieken van botuline toxine infiltraties. Tijdens dit jaar groeide ook haar ervaring in de behandeling van hoofdpijn, alsook van neurodegeneratieve aandoeningen type ziekte van Parkinson en dementie.

 

Intussen is Dr. Van Humbeeck sinds 2012 definitief werkzaam aan het U.Z. Leuven als deeltijds consulent. Zij behandelt er op donderdag hemifaciaal spasme, blefarospasme, cervicale dystonie, speekselvloed en chronische refractaire migraine met behulp van botox infiltraties.

 

In 2013 richtte Dr. Van Humbeeck de privé-praktijk op te Herent, waar zij actief is als algemeen neuroloog. Zij werkt uitsluitend op afspraak. In de praktijk bevindt zij zich eveneens in de mogelijkheid tot het uitvoeren van EEG, EMG, geëvoceerde potentialen en botuline toxine infiltraties voor neurologische indicaties.

SPECIALISATIES

_____________________

Botuline toxine infiltraties

Dr. Van Humbeeck beheerst grondig de techniek van botuline toxine infiltraties voor neurologische indicaties.

In België wordt voor deze neurologische toepassingen voornamelijk gebruik gemaakt van het botuline toxine serotype A, vaak bekend als Botox, Dysport of Xeomeen.

Bewegingsstoornissen

In de praktijk van Dr. Van Humbeeck wordt extra aandacht besteed aan bewegingsstoornissen type:

 • Dystonie
 • Ziekte van Parkinson
 • psp
 • CBD
 • MSA
 • Essentiële tremor

Dementie

Om tot een diagnose van dementie te komen dienen er voldoende aanwijzingen te zijn duidend op een significante cognitieve stoornis in tenminste 1 van de volgende cognitieve domeinen:

 • Leren en geheugen
 • Taal
 • Executieve functie
 • Complexe aandacht
 • Perceptueel-motorische functie
 • Sociaal gedrag

Primaire hoofdpijn

We onderscheiden primaire hoofdpijn, waarbij de hoofdpijn een aandoening op zich is, en secundaire hoofdpijn, waarbij de hoofdpijn een symptoom is bij heel wat andere aandoeningen.

HOOFDPIJN-DAGBOEK

De voornaamste gegevens die u in het dagboek dient te noteren zijn:

 • Pijnintensiteit: 1 voor lichte pijn, 2 voor matige pijn en 3 voor intense pijn. U scoort de pijn op het einde van de dag en noteert de hoogste score voor die dag. U dient dus slechts 1 cijfer per dag te noteren.

 • Pijnstilling: noteer op welke dagen u deze neemt en noteer eventueel ook het type van pijnstilling.

 • Indien u reeds een preventieve medicamenteuse therapie neemt, noteert u best ook wanneer deze gestart werd en/of wanneer een dosis wordt aangepast.