Bewegingsstoornissen

In de praktijk van Dr. Van Humbeeck wordt extra aandacht besteed aan bewegings-stoornissen type:

  • Dystonie. Voor extra informatie ga naar de pagina Botuline toxine infiltraties.
  • Ziekte van Parkinson, kardinale kenmerk is parkinsonisme. Dit omvat bradykinesie (traagheid) plus rusttremor of rigiditeit.  
  • PSP  (Progressieve supranucleaire palsy), een zeldzame aandoening dewelke parkinsonisme en dementie omvat. Opvallende kenmerken zijn een verticale supranucleaire blikverlamming en prominente posturale instabiliteit.
  • CBD (Corticobasal degeneration), een combinatie van asymmetrisch parkinsonisme en cognitieve problematiek. Typische kenmerken omvatten een ideomotorische apraxie, alien limb fenomeen, fatische stoornissen, corticale sensorische deficits.
  • MSA (Multiple system atrophy), naast parkinsonisme komen vaak dysautonomie voor, ook cerebellaire ataxie, pyramidale afwijkingen.
  • Essentiële tremor, de meest frequent voorkomende vorm van actietremor bij volwassenen. Treft meestal de handen en verstoort dagelijkse handelingen zoals drinken of soep eten of schrijven. Soms treft het ook het hoofd, de stem en meer zeldzaam de benen.

Bij de diagnose doen we beroep op:

  • Klinisch onderzoek.
  • MRI scan, magnetische resonantie scanner, beeldvorming van de hersenen.
  • CIT-SPECT/DATscan, nucleaire hersenscan gebruikt bij vermoeden van ziekte van Parkinson of diens varianten (PSP, CBD, MSA). Het resterende aantal dopamine producerende neuronen wordt gemeten.

 

De behandeling is afhankelijk van het type bewegingsstoornis en betreffen meestal symptomatische behandelingen in de hoop de belangrijkste symptomen onder controle te houden. Genezende behandelingen zijn helaas voorlopig nog niet mogelijk.

 

Voor patiëntenverenigingen ga naar de pagina "Links".